Главная \ УЗИ ДИАГНОСТИКА \ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Хомила скрининги

Хомила скринингидан утиш  хомиладор аелга кайси вактларда тавсия килинади?

  • Булажак ота-онанинг авлодида ирсий касалликлар кузатилган булса.
  • Булажак ота-она  бир-бирига кариндош булса.
  • Хомиладор аелнинг еши 35 дан ката булса.
  • Анамнезда  икки еки ундан ортик  хомила ташлаш холатлари булса.
  • Хомила булишдан олдин ота-онанинг бири нурланган булса.
  • Хомиладор  аел  вирус инфекциялари  билан касалланган булса.

Хомиланинг кайси ойида скринингдан утиш тавсия килинади?

  • Биринчи текшириш -8-12 хафтада (9чи хафтанинг бошидан- 12чи хафтанинг охири гача).
  • Иккинчи  текшириш - 18-22 хафтада ( 19чи хафтанинг бошидан -22чи хафтанинг охири гача).
  • Учинчи  текшириш 28-32 хафтада (29чи хафтанинг бошидан -32чи хафтанинг охири гача).

Узи  скринингининг  афзаллиги:

Текшириш утказилганда хомиладор аел  нурланмайди

Хомиладор  аелга  ва  хомилага  зарарли таьсир утказмайди

Текшириш пайтида нафакат хомиладор аелнинг ички аьзолари , балки хомиланинг хам ички аьзолари, юракда, бош мияда булиши мумкин булган нуксонларни куриш имкониятига эга

Хомиланинг тахминий  вазни, буйи, хомила суви микдори ва сифати хакида маьлумот олинади.